Odszkodowania i świadczenia

zobacz

OC - wypłacono

AC - wypłacono

Ubezpieczenie na życie - wypłacono

zwiń

Warto wiedzieć

 

Ubezpieczenie kredytu

 Ukradziono nam dokumenty lub karty płatnicze – taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Podobnie jak nieszczęśliwy wypadek, przez który stracimy zdolność do pracy. Jak wtedy spłacać kredyt, który niedawno zaciągnęliśmy?

więcej

Wydarzenia

Wspólna kampania informacyjna o OC

Po raz pierwszy wszystkie działające w Polsce instytucje ubezpieczeniowe, łącznie z nadzorem finansowym, zjednoczyły siły i uruchamiają wspólną kampanię informacyjną.

więcej

Rynek direct po II kw. 2014 r.

W I półroczu 2014 r., zawarliśmy 2,87 mln umów ubezpieczenia przez telefon i Internet. To o 3,27 proc. mniej niż rok wcześniej. więcej

Ubezpieczenia w liczbach 2013

Przedstawiamy broszurę "Ubezpieczenia w liczbach 2013", prezentującą najistotniejsze dane na temat polskiego rynku w 2013 r.
więcej


Konferencje i seminaria

Seminarium reasekuracyjne PIU

10
Cze
2014

10 czerwca odbyło się seminarium organizowane przez Podkomisję Reasekuracji, pod tytułem „Nowe wyzwania i innowacje w reasekuracji”.
więcej

ICF – nowe spojrzenie na człowieka

17
Cze
2014

17 czerwca 2014 r. w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Szamockiej 3/5 odbyła się konferencja naukowa pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”. więcej

Prawo

NSA o kopii dokumentów od organów administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej zakładu ubezpieczeń uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok NSA z dnia 20.07.2010 r. I OSK 465/10). Postępowanie dotyczyło wniosku zakładu ubezpieczeń do Starosty Powiatu o przekazania kopii dokumentów sprowadzenia pojazdu z zagranicy (VAT 25, dokumenty celne, umowa sprzedaży, zagraniczny dowód rejestracyjny oraz inne, niezbędne do zarejestrowania pojazdu), a jego powodem było prowadzenie sprawy o likwidację szkody w związku z kradzieżą tego pojazdu.

więcej

Wyrok SN w sprawie obowiązku naprawienia szkody

Sąd Najwyższy rozpoznał w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. kasację wniesioną przez obrońcę skazanego Grzegorza N. od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego wyrok Sadu Okręgowego w G. z dnia 4 listopada 2009 r. Postępowanie karne dotyczyło szeregu przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży samochodów,  popełnionych w ramach grupy przestępczej działającej również na szkodę zakładów ubezpieczeń.

więcej


Newsletter

Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy
Zostaw nam swój adres email:

Słownik pojęć

Whiplash - niemedyczne określenie dla urazu biczowego... »

Aktuariusz - ekspert, który stosując metody rachunku... »

Podwójne (wielokrotne) ubezpieczenie - sytuacja, kiedy ten sam przedmiot... »

Kapitał ważony ryzykiem - (ang. risk-based capital) kapitał konieczny... »