Odszkodowania i świadczenia

zobacz

OC - wypłacono

AC - wypłacono

Ubezpieczenie na życie - wypłacono

zwiń

Warto wiedzieć

 

Ubezpieczenia turystyczne

 Nieprzewidziane i nagłe wydarzenia mogą zepsuć cały urlop. Podczas wakacji zdarzają się kradzieże, zniszczenie lub zgubienie bagażu, zniszczenie sprzętu turystycznego czy wreszcie nagłe choroby. Jak się przed tym chronić?

więcej

Wydarzenia

Raport roczny PIU 2014

Na stronie internetowej PIU dostępny jest już Raport roczny 2014. Serdecznie zapraszamy do lektury.

więcej

Rynek zdrowotny po II kw. 2015 r.

W I półroczu 2015 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 237 mln zł, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.  więcej

Wyniki rynku po II kw. 2015 r.

10,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 7,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I półroczu 2015 r. polscy ubezpieczyciele.
więcej


Konferencje i seminaria

VII Kongres Bancassurance

7-8
Paź
2015

W dniach 7-8 października 2015 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy odbędzie się VII Kongres Bancassurance.
więcej

Seminarium reasekuracyjne PIU

16
Cze
2015

PIU zaprasza na organizowane przez Podkomisję Reasekuracji seminarium pt. „Ryzyka prawne i polityczne w reasekuracji”. więcej

Prawo

NSA o kopii dokumentów od organów administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej zakładu ubezpieczeń uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok NSA z dnia 20.07.2010 r. I OSK 465/10). Postępowanie dotyczyło wniosku zakładu ubezpieczeń do Starosty Powiatu o przekazania kopii dokumentów sprowadzenia pojazdu z zagranicy (VAT 25, dokumenty celne, umowa sprzedaży, zagraniczny dowód rejestracyjny oraz inne, niezbędne do zarejestrowania pojazdu), a jego powodem było prowadzenie sprawy o likwidację szkody w związku z kradzieżą tego pojazdu.

więcej

Wyrok SN w sprawie obowiązku naprawienia szkody

Sąd Najwyższy rozpoznał w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. kasację wniesioną przez obrońcę skazanego Grzegorza N. od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego wyrok Sadu Okręgowego w G. z dnia 4 listopada 2009 r. Postępowanie karne dotyczyło szeregu przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży samochodów,  popełnionych w ramach grupy przestępczej działającej również na szkodę zakładów ubezpieczeń.

więcej


Newsletter

Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy
Zostaw nam swój adres email:

Słownik pojęć

Instytutowe klauzule ładunkowe (ang. ICC - institute cargo clauses) - warunki ubezpieczenia cargo, tj. ładunków... »

Składka dodatkowa - W umowach ubezpieczeń na życie... »

All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk) - System wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie... »

Ubezpieczenie na cudzy rachunek - umowa ubezpieczenia, gdzie ubezpieczający i... »