Odszkodowania i świadczenia

zobacz

OC - wypłacono

AC - wypłacono

Ubezpieczenie na życie - wypłacono

zwiń

Warto wiedzieć

Ubezpieczenia posagowe

Start dziecka w dorosłe życie może zapewnić ubezpieczenie posagowe. Umowę zawieramy, gdy dziecko jest jeszcze małe. Wypłata świadczenia następuje zaś po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

więcej

Wydarzenia

Materiały z III Kongresu PIU już dostępne

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z III Kongresu PIU, który odbył się w dniach 6-7 maja 2015 r. w hotelu Sheraton w Sopocie.

więcej

Rynek zdrowotny po I kw. 2015 r.

32 proc. więcej ubezpieczeń zdrowotnych kupili klienci w I kw. 2015 r. w porównaniu z I kw. 2014 r. Coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia w formie indywidualnej.  więcej

Aviva i Liberty dołączają do BLS

Aviva oraz Liberty Ubezpieczenia dołączyły 1 lipca do grona firm oferujących swoim klientom Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS).
więcej


Konferencje i seminaria

Materiały z seminarium audytowego PIU

21
Maj
2015

21 maja 2015 r. PIU we współpracy z firmą KPMG zorganizowała seminarium pt: „Obowiązki audytu wewnętrznego wynikające z wytycznych KNF oraz rola audytu wewnętrznego w ocenie modeli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem nadużyć”.
więcej

Seminarium reasekuracyjne PIU

16
Cze
2015

PIU zaprasza na organizowane przez Podkomisję Reasekuracji seminarium pt. „Ryzyka prawne i polityczne w reasekuracji”. więcej

Prawo

NSA o kopii dokumentów od organów administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej zakładu ubezpieczeń uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok NSA z dnia 20.07.2010 r. I OSK 465/10). Postępowanie dotyczyło wniosku zakładu ubezpieczeń do Starosty Powiatu o przekazania kopii dokumentów sprowadzenia pojazdu z zagranicy (VAT 25, dokumenty celne, umowa sprzedaży, zagraniczny dowód rejestracyjny oraz inne, niezbędne do zarejestrowania pojazdu), a jego powodem było prowadzenie sprawy o likwidację szkody w związku z kradzieżą tego pojazdu.

więcej

Wyrok SN w sprawie obowiązku naprawienia szkody

Sąd Najwyższy rozpoznał w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. kasację wniesioną przez obrońcę skazanego Grzegorza N. od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego wyrok Sadu Okręgowego w G. z dnia 4 listopada 2009 r. Postępowanie karne dotyczyło szeregu przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży samochodów,  popełnionych w ramach grupy przestępczej działającej również na szkodę zakładów ubezpieczeń.

więcej


Newsletter

Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy
Zostaw nam swój adres email:

Słownik pojęć

Ubezpieczenia techniczne - Grupa ryzyk, gdzie do oceny... »

Przedmiot ubezpieczenia (ubezpieczenia majątkowe) - każdy interes majątkowy, który nie... »

Fee - Jedna z form wynagrodzenia brokera... »

Wynik techniczny - wynik ubezpieczyciela obejmujący jego działalność... »