Ubezpieczenia emerytalne

Pieniądze na emeryturę odkłada każdy z nas i to już od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej. Co miesiąc część naszych zarobków płacimy w formie składek na naszą przyszłą emeryturę. Ubezpieczenie emerytalne (tzw. drugi filar) jest w Polsce obowiązkowe. Każda osoba, rozpoczynająca karierę zawodową, musi należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Fundusz ma na celu przede wszystkim powiększenie naszej emerytury o dodatkowe środki, uzyskane dzięki inwestycjom  (OFE). Fundusze powiększają emeryturę, którą dostajemy z ZUS (I filar). Środki z OFE nie zapewnią nam na emeryturze takiego standardu życia, jaki mieliśmy, pracując zawodowo. Dlatego o tym, by zabezpieczyć swoją emeryturę, warto pomyśleć już na początku kariery zawodowej. Powód jest prosty: im dłuższy czas oszczędzania, tym większy komfort życia w przyszłości. Ponadto, jeżeli zaczniemy odkładać pieniądze odpowiednio wcześnie, oszczędności nie staną się dla nas dużym wyrzeczeniem – w zupełności wystarczy wówczas przeznaczyć na ten cel nawet 200 zł miesięcznie. Takie dobrowolne "doubezpieczenie się" nosi nazwę III filara.